13Juny2024

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables

Davant l’emergència climàtica, Catalunya s’ha posicionat clarament a favor d’una transició energètica, aquesta, prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir-ho Catalunya haurà de desenvolupar en els proper anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

El 3 de maig de 2022 es va aprovar l’Acord de Govern d’aprovació de la formulació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER). Aquest Acord de Govern encomana l’elaboració del PLATER al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya amb competències relacionades amb el pla i de les administracions locals catalanes.

Actualment s’ha obert la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el PLATER, amb l’objectiu de conèixer l'opinió del conjunt de la societat catalana respecte a l'elaboració i aplicació, de la manera més eficaç possible, d'un instrument de l'Administració que asseguri l'encaix territorial de les energies renovables en el territori, especialment de l'energia eòlica terrestre i l'energia solar fotovoltaica instal·lada a terra, així com també obtenir informació i valoracions sobre aspectes que es considera que s'haurien de tenir en compte en cas de desenvolupar l'opció normativa preferida (aprovació d'un pla territorial sectorial).

Així mateix, de cara a centrar les aportacions, es proposen les qüestions a considerar:

  • Considereu que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per la Generalitat de Catalunya?
  • Creieu convenient disposar d'un pla territorial que planifiqui el desplegament de les energies renovables sobre el territori a Catalunya com a solució a les problemàtiques detectades?
  • Hi ha altres impactes positius o negatius derivats del marc normatiu vigent que no s'hagin posat de manifest en la documentació adjunta?
  • Considereu que hi ha aspectes negatius en el marc normatiu que calgui millorar, en relació als criteris que regeixen la implantació d'energies renovables en el territori?
  • Quins criteris creieu que caldria tenir en compte per al desplegament de les energies renovables en el territori?
  • Cal comptar amb mecanismes participatius del territori en la presa de decisions mitjançant l'habilitació de canals de participació del teixit econòmic i social i de la ciutadania?
  • Creieu que l'enfocament del PLATER plantejat al document adjunt és l'adequat per constituir un pla territorial que sigui un instrument útil i eficient per resoldre les problemàtiques detectades?

La participació es vehicula a través del canal “Participa” (https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater) aquesta consulta oberta a tota la ciutadania i estarà oberta fins el dia 4 de juny.

Poden contactar amb l’Oficina de Transició Energètica del Pallars Jussà per qualsevol aclariment.

Compartir contingut
Copyright © 2024 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.