13Juny2024

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones més grans de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions per al Pagament del Lloguer per a persones més grans de 65 anys, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Termini de Presentació

El termini de presentació de les sol·licituds és del 25 de febrer fins al 29 d’abril de 2022, ambdòs inclosos.

 

 

Qui la pot demanar

S’hi podran acollir aquelles persones físiques que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més. Amb residència legal a Catalunya, que siguin titulars d’un contracte de lloguer del domicili en el qual resideixin habitualment i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de la subvenció.

Requisits

  • Acreditar residència legal a Catalunya.
  • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l’IRSC.
  • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 500€.
  • Tenir domiciliat el cobrament de les rendes de lloguer en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, Generalitat de Catalunya i SS. 

Import de la Subvenció

La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer i l’import que hauria de pagar (lloguer just).

Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.

Documentació

Us podeu descarregar la documentació a http://agenciahabitatge.gencat.cat  o presencialment a la vostra Oficina d’habitatge.

Com es pot tramitar

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge demanant cita prèvia al telèfon 973 650 187

Compartir contingut
Copyright © 2024 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.