13Juny2024

Mesures econòmiques que afecten a les persones que viuen en Habitatges de Lloguer

El Govern ha establert un període de moratòria per a les persones que tenen un habitatge en règim de lloguer, i que per motius de vulnerabilitat provocada pel Covid-19, no podran fer front al pagament del lloguer (RD-Llei 11/2020 de 31 març).


Aquest decret delimita qui es pot acollir, i les obligacions de la propietat, diferenciant-les entre grans tenidors, empreses i entitats públiques per un costat, i petits tenidors per un altre.

Tinc problemes per pagar el lloguer

 

 Què puc fer?

 En primer lloc, contacti amb la persona propietària (o al seu administrador/a) i demani una moratòria en el pagament del lloguer, intenti arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. Haurà de presentar-li una Sol·licitud de Moratòria abans del 2 de maig.

La sol·licitud de moratòria serà diferent si es tracta d’un propietari petit tenidor o un gran tenidor (és una empresa o té més de 10 habitatges).

Vostè podrà acollir-se a dues modalitats o demanar una reducció del 50% de la renda del lloguer mentre duri l’Estat d’alarma o no pagar la renda de lloguer que s’aplicarà de forma automàtica durant el temps que duri l’Estat d’alarma (mitjançant el fraccionament podrà retornar durant al menys 3 anys les rendes no satisfetes al propietari)

Clica aquí per accedir als formularis per a la moratòria de lloguers.

En segon lloc, un cop rebuda la sol·licitud, el propietari en un termini màxim de 7 dies laborables us ha de comunicar :

    ▪ si accepta les condicions d'ajornament o de fraccionament ajornat del deute proposades per al llogater

    ▪ o, si no, les possibles alternatives que planteja amb relació amb els mateixes.

 

Quins requisits he de complir per accedir a l'ajornament?

 Per poder accedir a l'ajornament vostè ha d'estar en una situació de vulnerabilitat definida a partir del compliment de TOTS els següents requisits: 

1.    Que de resultes de la crisi del COVID-19, passi a estar:

a)    En situació d'atur,

b)    En un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO),

c)    O , que hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars, que en cas de ser empresari (autònom) suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

2.    Que per aquestes circumstàncies, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.

a)    No superi el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM), és a dir, 1.613,52€.

b)    S’estableixen variacions límit de l’IPREM:

                           i.        S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar (53,78 €) L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental (80,68 €).

                          ii.        S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (53,78 €).

                         iii.        En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de quatre vegades l'IPREM (2.151,36 €), sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

                         iv.        En el cas que la persona obligada a pagar la renda sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de cinc vegades l'IPREM (2.689,20 €)

3.    Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

  

 Què passa si el propietari No accepta la moratòria?

A diferència dels grans tenidors i empreses públiques, els propietaris o arrendataris no estan obligats a concedir un ajornament i poden negar-se. 

Si és així, sempre prèvia presentació de la Sol·licitud de moratòria i acreditant i complint els requisits de vulnerabilitat econòmica podrà accedir al programa d’ajudes transitòries regulades al Decret-Llei.

Vostè podrà sol·licitar un microcrèdit finalista, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que comptarà amb l’aval de l’Estat, a les entitats financeres que decreti el Govern. Aquests microcrèdits son al 0% d’interès i a retornar en 6 anys.

Es preveuen també subvencions per a persones que no puguin retornar aquests crèdits.

A la web de l’Agència de l’Habitatge podreu consultar tots els dubtes que tingueu.

Clica aquí per accedir a les preguntes freqüents sobre la moratòria i altres ajuts per a lloguers.

 A més de les mesures extraordinàries pel COVID-19 vostè pot anar al Consell Comarcal del Pallars Jussà, un cop es decreti la fi de l’Estat d’alarma, i dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge on podrà:

  • Sol·licitar una Subvenció per al pagament del lloguer en la convocatòria que es publica cada any per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ara mateix, la convocatòria està temporalment aturada.
  • Sol·licitar una Prestació Econòmica d’Especial Urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer o hipoteques.
  • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials del Consell Comarcal per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.
Compartir contingut
Copyright © 2024 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.