12Juny2024

Acord per a prorrogar el conveni del CDIAP al Jussà que ha augmentat un 77% les atencions

La Junta de Govern del Consell Comarcal, que es reuneix per videoconferència, acorda també sol·licitar a l’Estat el retorn de les competències a la Generalitat.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà reunida per videoconferència, acorda sol·licitar una pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’ICASS i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la prestació del Servei CDIAP l’any 2021 en que aquest servei complirà 20 anys.

Des del Consell es valora molt positivament el servei que presta el Centre de  Desenvolupament  Infantil  i  Atenció  Precoç,  un  servei  útil  com  ho demostra l’increment de la seva activitat ens els darrers anys i que ha portat a atendre 94 nens i nenes el 2019. Un augment de més del 75% des de 2016 producte del treball conjunt amb altres serveis que atenen als infants que permeten una millor diagnosi i un major coneixement del servei, una línia de treball incentivada els darrers anys amb la gestió directa des del Consell Comarcal.

El CDIAP és un servei social públic d’atenció especialitzada, universal i gratuït que compta amb especialitats de Logopèdia, Fisioteràpia, Psicologia, Treball  social  i  Neuropediatria   i  coordina  actuacions  assistencials   i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo com dificultats motrius, cognitives, emocionals, de regulació del comportament, la parla, entre altres.

Durant el període de confinament, el CDIAP continua atenent els infants donant suport telefònic a les famílies, realitzant sessions amb nens i nenes a    través   de   videotrucades,   alhora   que   es   coordina   mitjançat videoconferències amb la resta de professionals vinculats al programa.

En la sessió d’ahir, el Consell també va aprovar sol·licitar a l’Estat Espanyol  que  torni  a  descentralitzar  la  presa  de  decisions,  que Consell Comarcal del Pallars Jussà retorni competències al Govern de Catalunya i  que suspengui la regla de la Despesa i flexibilitzi la llei de contractació pública per tal que el món local pugui treballar amb plenes capacitats al servei de la recuperació econòmica i d’atenció a les persones. En aquest sentit, el president del consell comarcal, Josep M. Mullol, va manifestar la necessitat de recuperar aquelles eines econòmiques que permetin afrontar la recuperació del país amb garanties i posant atenció a la diversitat de cada territori.

La Junta de Govern del Consell Comarcal va acordar també l’aprovació d’altres convenis relacionats amb el funcionament de diferents serveis de l’entitat com el de Consum o el Casal Manyanet així com l’aprovació de les aportacions del ajuntaments de la comarca al Serveis Socials que presta el Consell.

El Consell  manté una reunió telemàtica setmanal de la Permanent formada pel President, els Vicepresidents i el gerent i convoca quan es necessari els altres  òrgans  de  decisió.  També  manté  tots  els  serveis  actius,  amb presència important del teletreball per què la gestió de la crisi no afecti a la seva activitat ordinària d’atenció a les persones malgrat l’adaptació que s’ha fet a la situació actual.

Compartir contingut
Copyright © 2024 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.