12Juny2024

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones més grans de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions per al Pagament del Lloguer per a persones més grans de 65 anys, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Termini de Presentació

Davant la situació excepcional que actualment està vivint la ciutadania de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia derivada pel Covid19, des de les Oficines Locals d'Habitatge i de la pròpia Agència de l'Habitatge de Catalunya s'iniciaran d'ofici les corresponents sol·licituds.

Qui la pot demanar

S’hi podran acollir aquelles persones amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer del domicili en el qual resideixin habitualment, que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de la subvenció i que ja han estat beneficiàries o sol·licitants d’ajuts al lloguer durant l’any 2019.

Documentació

En aquest moment excepcional no serà necessari presentar cap documentació, més endavant ja es regularitzà. 

Requisits

  • Acreditar residència legal a Catalunya.
  • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l’IRSC.
  • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 450€.
  • Tenir domiciliat el cobrament de les rendes de lloguer en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, Generalitat de Catalunya i SS.

 

Import de la Subvenció

La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer i l’import que hauria de pagar (lloguer just).

Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.

Com es pot tramitar

Des de les Oficines Locals d'Habitatge i des de la pròpia Agència de l'Habitatge de Catalunya s'iniciaran d'ofici les corresponents sol·licituds, prèvia acceptació dels interessats per mitja del correu electrònic, SMS o telèfon.

Compartir contingut
Copyright © 2024 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.