CONVOCATÒRIA D'UN NOU TÈCNIC D'IMPULS AL CONSELL COMARCAL

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha convocat un concurs de mèrits per a contractar un tècnic d'impuls  i dinamització del projecte “Foment del Patrimoni Natural d’Interès Turístic al Pallars Jussà "

El contracte serà de jornada completa (37,5 h setmanals) i tindrà una duració màxima de 3 anys. Aquesta contractació està cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu de inversió en creixement i ocupació.

Les tasques a desenvolupar d'aquest /a tècnic/a seran:

L'anunci ha estat publicat al B.O.P  el passat dia 28 de maig i hi ha un termini de 20 dies naturals per presentar les sol·licituds dels candidats i candidates via instància genèrica

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_102_4174 

Compartir contingut