05Juny2023

Resum d’ajuts de diferents administracions per als autònoms

Ajuts del Govern de l’Estat

Prestació per cessament d’activitat per autònoms

La Tresoreria General de la Seguretat Social atorgarà amb caràcter excepcional una prestació als autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Bono social elèctric per autònoms afectats per la crisi

El Ministeri de Transsició Ecològica ha regulat  la manera en que els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat  o l’hagin vist dràticament reduïda pe la crisi puguin acollir-se al bono social elècric per obtenir un descompte en la factura elèctrica

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf

AJUTS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

Ajuts per a autònoms i microempreses del sector turístic

línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/ 

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.