22Març2023

Subvencions per al pagament del lloguer 2019 (MIFO)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2019. Son ajuts per fer front al pagament del lloguer destinats a famílies o unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats.

Termini de Presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 d’abril de 2019 al 7 de juny de 2019

A qui va dirigit

S’hi podran acollir aquelles persones amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer del domicili en el qual resideixin habitualment i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de subvenció.

Caldrà tenir ingressos suficients per fer front al pagament del lloguer i que aquests no sobrepassin els límits establerts a les bases.

Import de la Subvenció

L’import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual fins a un màxim de 2400€ anuals per habitatge.

Requisits

- Acreditar residència legal a Catalunya
- No pagar un lloguer mensual superior a 450€. Famílies nombroses 900€.
- Tenir domiciliat el cobrament en una entitat financera
- Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer
- Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, Generalitat de Catalunya i Seguretat Social.

Com es pot tramitar

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge situada al Consell Comarcal del Pallars Jussà C/Soldevila,18 de Tremp. Telèfon: 973 650 187

Documentació

Us podeu descarregar la documentació a http://agenciahabitatge.gencat.cat o presencialment a la vostra Oficina d’habitatge.

 

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.