Sessió informativa sobre el Decret de Lleure 267/2016

Els dies 14, 15 i 17 de maig, la Representació Territorial de la Secretaria General de l’Esport a Lleida durà a terme unes sessions informatives sobre el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
• 15 de maig a Tremp, a les 18.30 h. Edifici Epicentre – Auditori. Passeig del Vall, 13.

- INSCRIPCIÓ -  La data màxima per fer la inscripció és el 10 de maig.

Aquest Decret té per objecte regular, entre altres activitats, els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

Els horaris i llocs de les sessions seran:

Per tal de facilitar l’organització, us demanem que en cas de ser del vostre interès, feu la inscripció a una de les tres jornades. Si alguna d’aquestes sessions no arriba a 10 persones inscrites, se suspendrà i es podrà assistir a una de les altres dues.