Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el dia 15 de maig de 2014, les bases reguladores dels Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA). Els ajuts es donen en concepte de mobilitat, entenen aquesta com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt) dins el termini del 16 de maig al 16 de juny de 2014.

Podeu trobar tota la informació necessària a la pàgina web de l’AGAUR www.gencat.cat/agaur