Pla d'acció

El turisme és, sense cap mena de dubte, una activitat amb gran potencial de desenvolupament per a les comarques de muntanya. El seu patrimoni natural i cultural forma part important dels factors necessaris per a aquest desenvolupament, encara que no suficients per sí mateixos, excepte que s’articulin d’una determinada forma, i els agents locals assumeixin el paper de protagonistes i cooperin entre sí per a la transformació del potencial dels recursos materials i immaterials del territori en realitats concretes d’activitat econòmica i d’ocupació.

Amb el propòsit principal de dinamitzar els agents locals i de crear xarxes de cooperació entre ells s’ha plantejat la realització d’un Seminari Productiu per al Desenvolupament Turístic. Els continguts bàsics d’aquest seminari es fonamenten en l’anàlisi dels factors que condicionen el desenvolupament del turisme en les comarques de muntanya, l’enfocament estratègic des d’una perspectiva global de territori, l’organització dels agents locals, la seva capacitat de concreció de projectes i de transformació dels plans en accions mitjançant la realització d’aquest seminari adreçat a un grup de persones que puguin exercir l’esmentat paper protagonista en relació al turisme local.

Aquesta iniciativa ha estat promoguda pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i els Ajuntaments de Tremp, La Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà, la coordinació del seminari l’ha realitzat l’Oficina de Turisme de la Pobla de Segur i s’emmarca en la Línia 2: Crear Nous Productes Turístics i Instruments de Comercialització, descrites en l’apartat Accions i resultats esperats: Sis línies de desenvolupament econòmic, del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic al Pallars Jussà iniciat l’any 2009 i ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball a les 4 Comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.

Aquesta acció, ha tingut per principal objectiu aprofundir, mitjançant un enfocament pràctic, en la identificació i anàlisi dels recursos locals i dels factors que condicionen el desenvolupament turístic de la comarca, generant dinàmiques positives i establint les bases per a la cooperació i el treball en xarxa entre els agents locals a través de la interacció, el protagonisme de les persones assistents al seminari, el treball pràctic i l’anàlisi de casos.

El present document de treball, producte del seminari, juntament amb l’elaboració de les Fitxes de valorització dels recursos turístics (Annex), té per objectiu servir de guia per a la creació i accés al mercat de nous productes turístics al Pallars Jussà i de full de ruta cap a la consolidació d’un model de gestió i de desenvolupament del turisme a la comarca.

Descarrega el pla d'acció