Personal

CONVOCATÒRIA I BASES PER EL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ, COM A FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLACA DE FUNCIONARI DE CARRERA ARQUITECTE A1

Descàrrega convocatòria 

 

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D’EDUCADOR SOCIAL ADSCRIT A L’EAIA ALT PIRINEU OCCIDENTAL I ARAN

07-03-2018 Composició del tribunal
07-03-2018 Llistat provisional d'admesos i exclosos
Descàrrega convocatòria 

  

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL ADSCRIT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS


Descàrrega convocatòria

 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES SELECCIÓ AMB CONCURS PLAÇA INTERINA INTERVENCIÓ

05-03-2018 Valoració dels mèrits
14-02-2018 Llistat provisional d'admesos i exclosos
14-02-2018 Composició del tribunal
Descàrrega convocatòria

 

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ D'UN PEÓ - CONDUCTOR EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

06-02-2018 Llistat definitiu de les puntuacions
22-01-2018 Llista d'admesos i exclosos i composició del tribunal
Descàrrega convocatòria 
 

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC IMPULSOR EMPRESARIAL

19-04-2017 Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos 
Descàrrega convocatòria 
Decret de Presidència pel qual s’ha deixat sense efecte el concurs de mèrits

 

Els processos de selecció dels llocs de treball, per a tasques temporals, es faran mitjançant l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG). Per aquest motiu és convenient estar inscrit en aquest organisme, com a demandant d’ocupació, per tal de poder accedir als processos de selecció que s’impulsin des del Consell Comarcal del Pallars Jussà

Descàrrega oferta de treball 7/3/2017: Treballador/a social