Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic

 

Documentació del Pla

- Línies i Eines per al desenvolupament econòmic del Pallars Jussà. (Proposta per a la discussió), Innovación y consultoría en polílitcas públicas, SL , gener 2010

 

- Factors de desenvolupament estratègic del Pallars Jussà. (Document base), Innovación y consultoría en políticas públicas, SL, desembre 2009

 

Descàrrega del Pla Estratègic del Pallars Jussà (document sencer)

Altra documentació relacionada amb el desenvolupament del Pallars Jussà

Documents que tracten el desenvolupament de la comarca des de diferents aspectes econòmics:Agenda 21 Pallars Jussà

 

Presentada la Diagnosi Ambiental Participativa de l’Agenda 21 al Pallars Jussà. El projecte s’ha realitzat en el marc d’un conveni entre la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i en la s eva elaboració hi ha participat el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya. També ha comptat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

L’Agenda 21 del Pallars Jussà s’estructura en cinc apartats: síntesi de dades bàsiques, diagnosi ambiental participativa, taller de participació, pla d’acció ambiental i pla de seguiment. El document presentat (juliol de 2010) comprèn la síntesis de dades i la diagnosis ambiental participativa.

 

 

Descarrega

 

- Retrat Comarcal del Pallars Jussà. Pla comarcal de muntanya 2009-2012, desembre 2009

- Experiència a la Toscana. Claus de l'èxit per al Pallars Jussà, CEDRICAT, desembre 2009

- Pla d'iniciatives de dinamització comarcal, D.G. de Comunicació del Govern, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya, gener 2008

- Fitxa comarcal del Pallars Jussà, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya, 2007

- Projectes seleccionats de l'Alt Pirineu i Aran, FEDER 2007-2010, eixos 2 i 4, Oficina del Conseller, Departament de Governació i Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya

- Pacte territorial 1, Congrés del Món Rural de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, 2006

- Estratègies de desenvolupament sostenible a l'Àrea de la Conca de Tremp (Pallars Jussà) i estudi del valor del sòl. Conclusions i propostes, Fundació Agrícola Catalana, Barcelona, maig 2003